Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Οι ομορφιές της Ταβέρνας «Δρυμός» όπως τις αποτύπωσε ο φακός της φωτογραφικής μηχανής.
Μία μικρή γεύση από το περιβάλλον που θα αντικρύσετε ερχόμενοι στην Ταβέρνα «Δρυμός».